با سلام، لازم به ذکر است افرادی که به صورت نقدی ثبت نام نموده اند و یا سمت علمی و اجرایی در همایش دارند  و یا نامه رسمی دعوت و یا ایمیل دعوت دریافت کرده اند، نام آنها در فهرست میهمانان همایش قرار داشته و از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۵ مهرماه با مراجعه به  موزه ملی ایران واقع در تهران، ابتدای خیابان سی تیر  پذیرش می گردند. ولی عزیزانی که نحوه دعوت آنها از طریق کارت دعوت بوده، لازم است کارت دعوت را به همراه داشته باشند تا مراحل پذیرش آنها طی گردد. 
کلیه سوالات را  می توانید با دبیرخانه همایش به شماره  ۶۶۷۳۶۸۵۸_۰۲۱ درمیان گذارید.