به پیوست برنامه زمان‌بندی همایش شامل برنامه افتتاحیه، پنل‌های تخصصی، برنامه اختتامیه و اعطای نشان تعامل جهت اطلاع علاقه‌مندان و میهمانان عزیز تقدیم می گردد.                                                          دانلود برنامه همایش