با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش و همچنین تنوع پنل‌های تخصصی، بدینوسیله از علاقه‌مندان درخواست می‌گردد در اسرع وقت نسبت به ثبت نام برای شرکت در همایش از طریق سایت اقدام کنند.

کارکنان سازمان‌های دولتی که مبلغ ثبت‌نام آنها از طریق سازمان‌های مربوطه باید واریز گردد می توانند وجوه ثبت نام را به  شماره حساب    2172629002004    به نام  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نزد بانک ملی شعبه حج و زیارت واریز نموده و فیش واریزی را به دبیرخانه دائمی ارسال نمایند

 لازم به ذکر است که گواهی حضور در همایش تنها برای عزیزانی صادر می شود که ثبت‌نام کرده باشند

با ثبت نام ما را در برگزاری بهتر همایش یاری فرمایید