به اطلاع پژوهشگران و علاقه‌مندان می رساند با توجه به گزارش کمیته اجرایی همایش در خصوص تراکم برنامه های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و برخی محدودیت‌های اجرایی، شورای سیاست‌گذاری تصویب نمود همایش با ۵ روز تاخیر در تاریخ ۱۵ و ۱۶ مهرماه سال جاری در محل موزه ملی برگزار گردد.