بنا بر هماهنگی های انجام شده روز یک‌شنبه مورخ  ۱8 شهریور سال جاری ساعت ۱۴ الی ۱۶ جلسه "پیش نشست همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار -پنل آمایش سرزمین" در محل سالن فجر- سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.  

شرکت برای عموم آزاد است. علاقه‌مندان می توانند برای هماهنگی ورود به محل جلسه با دبیرخانه همایش تماس بگیرند.