با سلام. نظر به استقبال جامعه علمی کشور و ارسال بیش از ۱۷۰ چکیده به دبیرخانه دومین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار، موضوع تمدید مهلت ارسال مقالات در شورای سیاست‌گذاری همایش مطرح و مقرر شد به منظور ایجاد مهلت لازم برای پژوهشگران محترم برگزاری همایش به تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهرماه تغییر نماید. با توجه به مصوبه مذکور آخرین مهلت ارسال اصل مقالات اول شهریور تعیین گردید. آخرین تاریخ ثبت نام با تخفیف هم ۱۵ شهریور خواهد بود.

از محققین محترم درخواست می‌گردد در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل و ارسال اصل مقالات اقدام فرمایند. با توجه به اینکه امکان تمدید تاریخ های تعیین شده وجود ندارد. دبیرخانه نسبت به تعیین تکلیف مقالاتی که پس تاریخ مذکور وصول نماید مسئولیتی نخواهد داشت. با تشکر از توجه همه عزیزان.

دبیرخانه دایمی همایش