مهلت ارسال مقاله
1397-04-20
مهلت ارسال مقاله

بدینوسیله اعلام می گردد که مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه دومین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار به اتمام رسید. در مجموع بیش از ۱۷۰ چکیده دریافت شد که تلاش می‌گردد در اسرع وقت نسبت به تایید و یا رد آنها اقدام گردد. از محققین محترمی که چکیده مقالات آنها تایید شده است درخواست می‌گردد نسبت به ارسال نسخه کامل مقالات خود از طریق سایت همایش در مهلت تعیین شده اقدام نمایند( ۱۰ مرداد). بدیهی است با توجه به زمانبندی صورت گرفته، دبیرخانه همایش تعهدی نسبت به بررسی آندسته از مقالات که بعد از تاریخ فوق ارسال گردد نخواهد داشت.

دبیرخانه دائمی همایش